Ysgol Bro Cinmeirch © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Pennaeth: Miss Ffion Jones Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes Meithrin a Derbyn & ANCO: Mrs Sian Griffiths Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Eleri Davies Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Teleri Griffiths Athro Blwyddyn 3 a 4: Mr Sion Hughes Athrawes Blwyddyn 5 a 6: Mrs Ellyw Vaughan Evans Cymhorthydd Dosbarth: Miss Catrin Jones Cymhorthydd Dosbarth: Mrs Kim Roberts Cymhorthydd Dosbarth: Mrs Bethan Baldry Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig clwb brecwast: Mrs Catrin Jones Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig clwb ar ôl ysgol: Miss Angharad Jones Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig clwb ar ôl ysgol: Miss Beca Evans Goruchwylwraig clwb brecwast: Miss Coleen Sullivan Ysgrifenyddes: Mrs Karen Davies Cogydd Ysgol: Ms Carys Williams Glanhawr a gofalwr: Mr Emyr Turner

Staff

Pennaeth: Miss Ffion Jones Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes Meithrin a Derbyn & ANCO: Mrs Sian Griffiths Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Eleri Davies Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Teleri Griffiths Athro Blwyddyn 3 a 4: Mr Sion Hughes Athrawes Blwyddyn 5 a 6: Mrs Ellyw Vaughan Evans Cymhorthydd Dosbarth: Miss Catrin Jones Cymhorthydd Dosbarth: Mrs Kim Roberts Cymhorthydd Dosbarth: Mrs Bethan Baldry Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig clwb brecwast: Mrs Catrin Jones Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig clwb ar ôl ysgol: Miss Angharad Jones Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig clwb ar ôl ysgol: Miss Beca Evans Goruchwylwraig clwb brecwast: Miss Coleen Sullivan Ysgrifenyddes: Mrs Karen Davies Cogydd Ysgol: Ms Carys Williams Glanhawr a gofalwr: Mr Emyr Turner
Ysgol Bro Cinmeirch © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs