Staff

Pennaeth: Miss Ffion Jones
Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes Meithrin a Derbyn & ANCO: Mrs Sian Griffiths
Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Teleri Griffiths
Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Eleri Davies
Athrawes Blwyddyn 5 a 6: Mrs Ellyw Vaughan Evans
Athro Blwyddyn 3 a 4: Mr Morgan Cordiner
Cymhorthydd Dosbarth: Mrs Kim Roberts-Jones
Cymhorthydd Dosbarth: Miss Catrin Jones
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig clwb brecwast: Mrs Catrin Jones
Cymhorthydd Dosbarth: Mrs Bethan Baldry
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig clwb ar ôl ysgol: Miss Beca Evans
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig clwb ar ôl ysgol: Miss Angharad Jones
Ysgrifenyddes: Mrs Karen Davies
Goruchwylwraig clwb brecwast: Miss Colleen Sullivan
Glanhawr a gofalwr: Mr Emyr Turner
Cogydd Ysgol: Ms Carys Williams

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Pennaeth: Miss Ffion Jones
Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes Meithrin a Derbyn & ANCO: Mrs Sian Griffiths
Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Teleri Griffiths
Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Eleri Davies
Athrawes Blwyddyn 5 a 6: Mrs Ellyw Vaughan Evans
Athro Blwyddyn 3 a 4: Mr Morgan Cordiner
Cymhorthydd Dosbarth: Mrs Kim Roberts-Jones
Cymhorthydd Dosbarth: Miss Catrin Jones
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig clwb brecwast: Mrs Catrin Jones
Cymhorthydd Dosbarth: Mrs Bethan Baldry
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig clwb ar ôl ysgol: Miss Beca Evans
Cymhorthydd Dosbarth a Goruchwylwraig clwb ar ôl ysgol: Miss Angharad Jones
Ysgrifenyddes: Mrs Karen Davies
Goruchwylwraig clwb brecwast: Miss Colleen Sullivan
Glanhawr a gofalwr: Mr Emyr Turner
Cogydd Ysgol: Ms Carys Williams

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs