Ysgol Bro Cinmeirch © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan

Ysgol Bro Cinmeirch

Rydym am i’n gwefan roi gwybodaeth am yr ysgol i rieni’r plant sydd yma’n barod ac i rhieni sy’n ceisio penderfynu ar ysgol i’w plant. Mae Ysgol Bro Cinmeirch yn ysgol Gymraeg lwyddiannus sydd wedi ei lleoli yn Llanrhaeadr yng Nghinmeirch.  Rydym yn awyddus i greu awyrgylch ddiogel, hapus a chyfeillgar ac ysgol lle mae plant yn mwynhau dod iddi. Mae creadigrwydd yn bwysig inni ac mae’r amgylchedd yn lliwgar, cerddorol a byrlymus. Ein gobaith yw cyflwyno’r addysg orau a phrofiadau gwerthfawr i’r plant er mwyn iddynt ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i dyfu’n aelodau cyfrifol ac annibynnol o’u cymdeithas. Mae cydweithrediad rhieni yn bwysig dros ben yn y broses hon. Mae cydweithrediad rhieni a gofalwyr yn bwysig er mwyn sicrhau cyfleoedd addysgol gwerth chweil i’r plant.

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr, Dinbych, LL16 4NL

Ffon: 01745 890347

Ebost: bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

Croeso i

wefan

Ysgol Bro

Cinmeirch

Rydym am i’n gwefan roi gwybodaeth am yr ysgol i rieni’r plant sydd yma’n barod ac i rhieni sy’n ceisio penderfynu ar ysgol i’w plant. Mae Ysgol Bro Cinmeirch yn ysgol Gymraeg lwyddiannus sydd wedi ei lleoli yn Llanrhaeadr yng Nghinmeirch.  Rydym yn awyddus i greu awyrgylch ddiogel, hapus a chyfeillgar ac ysgol lle mae plant yn mwynhau dod iddi. Mae creadigrwydd yn bwysig inni ac mae’r amgylchedd yn lliwgar, cerddorol a byrlymus. Ein gobaith yw cyflwyno’r addysg orau a phrofiadau gwerthfawr i’r plant er mwyn iddynt ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i dyfu’n aelodau cyfrifol ac annibynnol o’u cymdeithas. Mae cydweithrediad rhieni yn bwysig dros ben yn y broses hon. Mae cydweithrediad rhieni a gofalwyr yn bwysig er mwyn sicrhau cyfleoedd addysgol gwerth chweil i’r plant.

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr, Dinbych,

LL16 4NL

Ffon: 01745 890347

Ebost:

bro.cinmeirch@denbighs

hire.gov.uk

Ysgol Bro Cinmeirch © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs