Croeso i wefan

Ysgol Bro Cinmeirch

Rydym am i’n gwefan roi gwybodaeth am yr ysgol i rieni’r plant sydd yma’n barod ac i rieni sy’n ceisio penderfynu ar ysgol i’w plant.Mae Ysgol Bro Cinmeirch yn ysgol Gymraeg llwyddiannus sydd wedi ei lleoli yn Llanrhaeadr yng Nghinmeirch. Mae Ysgol Bro Cinmeirch yn ysgol Gymraeg lwyddiannus sydd wedi ei lleoli yn Llanrhaeadr yng Nghinmeirch.  Rydym yn awyddus i greu awyrgylch ddiogel, hapus a chyfeillgar ac ysgol lle mae plant yn mwynhau dod iddi. Mae creadigrwydd yn bwysig inni ac mae’r amgylchedd yn lliwgar, cerddorol a byrlymus. Ein gobaith yw cyflwyno’r addysg orau a phrofiadau gwerthfawr i’r plant er mwyn iddynt ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i dyfu’n aelodau cyfrifol ac annibynnol o’u cymdeithas. Mae cydweithrediad rhieni yn bwysig dros ben yn y broses hon. Mae cydweithrediad rhieni a gofalwyr yn bwysig er mwyn sicrhau cyfleoedd addysgol gwerth chweil i’r plant. Miss Ffion Jones (Pennaeth) Mrs Karen Davies (Swyddog Gweinyddol) Anti Carys (Cogyddes) Mr Emyr Turner (Gofalwr/ Glanhawr)

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

@BroCinmeirch

Croeso i

wefan

Ysgol Bro

Cinmeirch

Rydym am i’n gwefan roi gwybodaeth am yr ysgol i rieni’r plant sydd yma’n barod ac i rieni sy’n ceisio penderfynu ar ysgol i’w plant.Mae Ysgol Bro Cinmeirch yn ysgol Gymraeg llwyddiannus sydd wedi ei lleoli yn Llanrhaeadr yng Nghinmeirch. Mae Ysgol Bro Cinmeirch yn ysgol Gymraeg lwyddiannus sydd wedi ei lleoli yn Llanrhaeadr yng Nghinmeirch.  Rydym yn awyddus i greu awyrgylch ddiogel, hapus a chyfeillgar ac ysgol lle mae plant yn mwynhau dod iddi. Mae creadigrwydd yn bwysig inni ac mae’r amgylchedd yn lliwgar, cerddorol a byrlymus. Ein gobaith yw cyflwyno’r addysg orau a phrofiadau gwerthfawr i’r plant er mwyn iddynt ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i dyfu’n aelodau cyfrifol ac annibynnol o’u cymdeithas. Mae cydweithrediad rhieni yn bwysig dros ben yn y broses hon. Mae cydweithrediad rhieni a gofalwyr yn bwysig er mwyn sicrhau cyfleoedd addysgol gwerth chweil i’r plant. Miss Ffion Jones (Pennaeth) Mrs Karen Davies (Swyddog Gweinyddol) Anti Carys (Cogyddes) Mr Emyr Turner (Gofalwr/ Glanhawr)

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

@BroCinmeirch