Calendr

Tymor yr Hydref

Tymor yn dechrau: Dydd Gwener 1 Medi 2023

Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

Gwyliau hanner tymor yr Hydref: Dydd Llun 30 Hydref

2023 i Ddydd Gwener 3 Tachwedd 2023

Gwyliau’r Nadolig: Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023 i Ddydd

Gwener 5 Ionawr 2024

Tymor y Gwanwyn

Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ionawr 2024

Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

Gwyliau hanner tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 12

Chwefror 2024 i Ddydd Gwener 16 Chwefror 2024

Gwyliau’r Pasg: Dydd Llun 25 Mawrth 2024 i Ddydd

Gwener 5 Ebrill 2024

Tymor yr Haf

Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ebrill 2024

Yn gorffen: Dydd Iau 19 Gorffennaf 2024

Calan Mai (gŵyl banc): Dydd Llun 6 Mai 2024

Gwyliau hanner tymor yr Haf: Dydd Llun 27 Mai 2024 i

Ddydd Gwener 31 Mai 2024

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Calendr

Tymor yr Hydref

Tymor yn dechrau: Dydd

Gwener 1 Medi 2023

Yn gorffen: Dydd Gwener 22

Rhagfyr 2023

Gwyliau hanner tymor yr

Hydref: Dydd Llun 30 Hydref

2023 i Ddydd Gwener 3

Tachwedd 2023

Gwyliau’r Nadolig: Dydd Llun

25 Rhagfyr 2023 i Ddydd

Gwener 5 Ionawr 2024

Tymor y Gwanwyn

Tymor yn dechrau: Dydd Llun

8 Ionawr 2024

Yn gorffen: Dydd Gwener 22

Mawrth 2024

Gwyliau hanner tymor y

Gwanwyn: Dydd Llun 12

Chwefror 2024 i Ddydd

Gwener 16 Chwefror 2024

Gwyliau’r Pasg: Dydd Llun 25

Mawrth 2024 i Ddydd Gwener

5 Ebrill 2024

Tymor yr Haf

Tymor yn dechrau: Dydd Llun

8 Ebrill 2024

Yn gorffen: Dydd Iau 19

Gorffennaf 2024

Calan Mai (gŵyl banc): Dydd

Llun 6 Mai 2024

Gwyliau hanner tymor yr Haf:

Dydd Llun 27 Mai 2024 i Ddydd

Gwener 31 Mai 2024

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs