Clwb Natur

Mae’r Clwb Natur wedi bod yn brysur yn ddiweddar yn

plannu, creu bomiau hadau, creu addurniadau naturiol a

llawer mwy. Mae’r clwb yn agored i’r gymuned felly dewch

draw i Ysgol Bro Cinmeirch bob dydd Iau 3:30-4:30 y.h i gyd-

weithio gyda Thŷ Gwyrdd, rhai disgyblion a theuluoedd yr

ysgol. Byddai’n braf gweld mwy o’r gymuned yn ymuno a ni. 

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb Natur

Mae’r Clwb Natur wedi bod yn bry-

sur yn ddiweddar yn plannu, creu

bomiau hadau, creu addurniadau

naturiol a llawer mwy. Mae’r clwb

yn agored i’r gymuned felly dewch

draw i Ysgol Bro Cinmeirch bob

dydd Iau 3:30-4:30 y.h i gydwei-

thio gyda Thŷ Gwyrdd, rhai disgy-

blion a theuluoedd yr ysgol.

Byddai’n braf gweld mwy o’r gy-

muned yn ymuno a ni. 

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs