Ysgol Bro Cinmeirch © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraethwyr

Corff Llywodraethol Ysgol Bro Cinmeirch Cadeirydd: Mr Sion Owens Clerc: Mrs Karen Davies Ffion Jones (Pennaeth) Sian Griffiths (Staff) Ann Jones (Cymuned) Cheryl Williams (AALL) John Lovegrove (Rhiant) Elfed Williams (Cyngor) June Hughes (AALL) Mari Evans (Rhiant) Catrin Jones (Staff)

Llywodrae

thwyr

Corff Llywodraethol Ysgol Bro Cinmeirch Cadeirydd: Mr Sion Owens Clerc: Mrs Karen Davies Ffion Jones (Pennaeth) Sian Griffiths (Staff) Ann Jones (Cymuned) Cheryl Williams (AALL) John Lovegrove (Rhiant) Elfed Williams (Cyngor) June Hughes (AALL) Mari Evans (Rhiant) Catrin Jones (Staff)
Ysgol Bro Cinmeirch © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs