Llywodraethwyr

Corff Llywodraethol Ysgol Bro Cinmeirch Cadeirydd: Mr John Lovegrove Clerc: Mrs Karen Davies Ffion Jones (Pennaeth) Sian Griffiths (Staff) Ann Jones (Cymuned) Cheryl Williams (AALL) Mr Sion Owens (Rhiant) Geraint Jones (Cyngor) June Hughes (AALL) Mari Evans (Rhiant) Catrin Jones (Staff) Rhys Davies (Cymuned

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodrae

thwyr

Corff Llywodraethol Ysgol Bro Cinmeirch Cadeirydd: Mr John Lovegrove Clerc: Mrs Karen Davies Ffion Jones (Pennaeth) Sian Griffiths (Staff) Ann Jones (Cymuned) Cheryl Williams (AALL) Mr Sion Owens (Rhiant) Geraint Jones (Cyngor) June Hughes (AALL) Mari Evans (Rhiant) Catrin Jones (Staff) Rhys Davies (Cymuned

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs