Lleisiau Lles

Ni yw Lleisiau Lles Ysgol Bro Cinmeirch eleni. Mae gennym ni gyfrifoldebau pwysig iawn yn yr ysgol ac rydym i gyd yn mwynhau ein gwaith. Ein rôl ni ydi: Annog pawb i siarad os ydynt yn drist. Trefnu digwyddiadau amser chwarae er mwyn gwneud yn siwr bod neb yn unig. Rhoi holiaduron lles allan i blant ac edrych ar wella’r canlyniadau. Sicrhau awr lles yr wythnos i bob dosbarth a chreu pecyn o adnoddau. Cynnig cefnogaeth, cymorth a chyngor i blant eraill.

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Lleisiau

Lles

Ni yw Lleisiau Lles Ysgol Bro Cinmeirch eleni. Mae gennym ni gyfrifoldebau pwysig iawn yn yr ysgol ac rydym i gyd yn mwynhau ein gwaith. Ein rôl ni ydi: Annog pawb i siarad os ydynt yn drist. Trefnu digwyddiadau amser chwarae er mwyn gwneud yn siwr bod neb yn unig. Rhoi holiaduron lles allan i blant ac edrych ar wella’r canlyniadau. Sicrhau awr lles yr wythnos i bob dosbarth a chreu pecyn o adnoddau. Cynnig cefnogaeth, cymorth a chyngor i blant eraill.

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs