Criw Cymraeg

Ni yw Criw Cymraeg Ysgol Bro Cinmeirch eleni. Mae gennym

ni gyfrifoldebau pwysig iawn yn yr ysgol ac rydym i gyd yn

mwynhau ein gwaith. Ein rôl ni ydi:

Annog pawb i siarad Cymraeg yn yr ysgol bob amser

Trefnu digwyddiadau Cymreig yn yr ysgol e.e Diwrnod

Sumai Shwmae, Dydd Miwsig Cymru, digwyddiadau

gyda’r Urdd a llawer iawn mwy

Trefnu rhestrau chwarae Cymraeg ac annog pawb i

wrando ar gerddoriaeth Gymraeg

Annog pawb i wylio a gwrando ar raglenni Cymraeg ar y

teledu, radio ac ar y we

Ac yn olaf…sef darn gorau a phwysicaf ein gwaith…ydi

gwobrwyo plant yn y Gwasanaeth gyda sticer am siarad

Cymraeg gwych!

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Criw

Cymraeg

Ni yw Criw Cymraeg Ysgol Bro

Cinmeirch eleni. Mae gennym

ni gyfrifoldebau pwysig iawn

yn yr ysgol ac rydym i gyd yn

mwynhau ein gwaith. Ein rôl

ni ydi:

Annog pawb i siarad

Cymraeg yn yr ysgol bob

amser

Trefnu digwyddiadau

Cymreig yn yr ysgol e.e

Diwrnod Sumai Shwmae,

Dydd Miwsig Cymru, dig-

wyddiadau gyda’r Urdd a

llawer iawn mwy

Trefnu rhestrau chwarae

Cymraeg ac annog pawb i

wrando ar gerddoriaeth

Gymraeg

Annog pawb i wylio a

gwrando ar raglenni

Cymraeg ar y teledu, radio

ac ar y we

Ac yn olaf…sef darn gorau

a phwysicaf ein

gwaith…ydi gwobrwyo

plant yn y Gwasanaeth

gyda sticer am siarad

Cymraeg gwych!

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs