Pwyllgor Eco

Ni yw Pwyllgor Eco Ysgol Bro Cinmeirch eleni.

Mae gennym ni ddyletswyddau pwysig yn yr Ysgol ac rydym

wedi cynnal adolygiad amgylcheddol i weld lle mae angen i ni

ddatblygu Gwaith yr Ysgol fel Ysgol Eco.

Ein rôl ni ydy:

annog pawb i ailgylchu ac ailddefnyddio.

helpu i ddatblygu ardaloedd deniadol o amgylch yr Ysgol

e.e plannu blodau a phlanhigion.

hybu pawb i arbed ynni drwy ddiffodd goleuadau.

lleihau gwastraff yn yr Ysgol.

creu mannau tawel ar dir yr Ysgol i hybu bywyd gwyllt.

Byddwn yn gwneud cyflwyniadau yn y gwasanaeth ac yn cyn-

nal diwrnodau arbennig i hyrwyddo gwaith yr Ysgol Eco.

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Pwyllgor

Eco

Ni yw Pwyllgor Eco Ysgol Bro

Cinmeirch eleni.

Mae gennym ni ddyletswyddau

pwysig yn yr Ysgol ac rydym wedi

cynnal adolygiad amgylcheddol i

weld lle mae angen i ni ddatblygu

Gwaith yr Ysgol fel Ysgol Eco.

Ein rôl ni ydy:

annog pawb i ailgylchu ac

ailddefnyddio.

helpu i ddatblygu ardaloedd de-

niadol o amgylch yr Ysgol e.e

plannu blodau a phlanhigion.

hybu pawb i arbed ynni drwy

ddiffodd goleuadau.

lleihau gwastraff yn yr Ysgol.

creu mannau tawel ar dir yr

Ysgol i hybu bywyd gwyllt.

Byddwn yn gwneud cyflwyniadau

yn y gwasanaeth ac yn cynnal di-

wrnodau arbennig i hyrwyddo

gwaith yr Ysgol Eco.

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs