Dewiniaid Digidol

I ddatblygu sgiliau Technoleg Gwybodaeth (TG) a chymh-

wysedd digidol ein disgyblion ac oedolion yn Ysgol Bro

Cinmeirch,  rydym yn gweithredu rhaglen o Arweinwyr

Digidol sef ein ‘Dewiniaid Digidol’. 

Fel rhan o dîm, mae’r Dewiniaid Digidol yn ymgymryd â’r

swyddogaethau canlynol o fewn yr ysgol:

Rhannu eu sgiliau a’u harbenigedd gyda disgyblion, dos-

barthiadau ac athrawon eraill; 

Cydosod offer TG mewn dosbarthiadau ar gyfer athrawon,

a helpu i gadw offer TG. 

Arwain clybiau TG

Gweithio gyda disgyblion o ysgolion eraill ar brosiectau

penodol

Darparu Cymorth Technegol

Hyfforddi a chefnogi staff

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Dewiniaid

Digidol

I ddatblygu sgiliau Technoleg

Gwybodaeth (TG) a chymhwysedd

digidol ein disgyblion ac oedolion

yn Ysgol Bro Cinmeirch,  rydym yn

gweithredu rhaglen o Arweinwyr

Digidol sef ein ‘Dewiniaid Digidol’. 

Fel rhan o dîm, mae’r Dewiniaid

Digidol yn ymgymryd â’r swyddo-

gaethau canlynol o fewn yr ysgol:

Rhannu eu sgiliau a’u harbe-

nigedd gyda disgyblion, dos-

barthiadau ac athrawon eraill; 

Cydosod offer TG mewn dos-

barthiadau ar gyfer athrawon,

a helpu i gadw offer TG. 

Arwain clybiau TG

Gweithio gyda disgyblion o ys-

golion eraill ar brosiectau

penodol

Darparu Cymorth Technegol

Hyfforddi a chefnogi staff

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs