Cyngor Ysgol

Credwn fod y Cyngor Ysgol yn rhan hanfodol o wneud pen-

derfyniadau ac arwain ein hysgol .

Rydym yn:

Lleisio barn holl ddisgyblion yr ysgol

Hybu gwerthoedd yr ysgol

Ceisio gwella’r ysgol

Ceisio edrych ar ôl ein hysgol a’r amgylchedd

Trefnu bob math o weithgareddau yn yr ysgol

Codi arian at elusennau pwysig.

 

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyngor

Ysgol

Credwn fod y Cyngor Ysgol yn

rhan hanfodol o wneud penderfy-

niadau ac arwain ein hysgol .

Rydym yn:

Lleisio barn holl ddisgyblion

yr ysgol

Hybu gwerthoedd yr ysgol

Ceisio gwella’r ysgol

Ceisio edrych ar ôl ein hysgol

a’r amgylchedd

Trefnu bob math o weith-

gareddau yn yr ysgol

Codi arian at elusennau

pwysig.

 

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs