Cyfeillion

Cadeirydd: Kelly Owen Ysgrifenyddes: Hannah Edwards Trysorydd: Lisa Lovegrove Grŵp brwdfrydig o rieni yw Cyfeillion yr Ysgol sy'n trefnu digwyddiadau amrywiol i ddisgyblion a rhieni yr ysgol yn ystod y flwyddyn e.e Ffair Haf, Bingo Pasg, Disgo Calan Gaeaf, Ffair Nadolig a llawer mwy! Mae'r Cyfeillion yn trefnu digwyddiadau sy'n galluogi disgyblion yr ysgol i gymdeithasu gyda'i gilydd. Rydym drwy eich cefnogaeth fel rhieni yn medru prynu offer addysgiadol i'r plant drwy'r flwyddyn e.e. llyfrau newydd i'r llyfrgell, adnoddau i'n hardal tu allan a lleihau costau tripiau addysgiadol. Hoffem weld aelodau newydd yn ymuno yn ein cyfarfodydd ac yn ein digwyddiadau cyffrous, felly os hoffech helpu yna plîs cysylltwch gydag unrhyw aelod o'r tîm. Rydym drwy eich cefnogaeth fel rhieni yn medru prynu offer addysgiadol i'r plant drwy'r flwyddyn e.e. llyfrau newydd i'r llyfrgell, adnoddau i'n hardal tu allan a lleihau costau tripiau addysgiadol. Hoffem weld aelodau newydd yn ymuno yn ein cyfarfodydd ac yn ein digwyddiadau cyffrous, felly os hoffech helpu yna plîs cysylltwch gydag unrhyw aelod o'r tîm.

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfeillion

Cadeirydd: Kelly Owen Ysgrifenyddes: Hannah Edwards Trysorydd: Lisa Lovegrove Grŵp brwdfrydig o rieni yw Cyfeillion yr Ysgol sy'n trefnu digwyddiadau amrywiol i ddisgyblion a rhieni yr ysgol yn ystod y flwyddyn e.e Ffair Haf, Bingo Pasg, Disgo Calan Gaeaf, Ffair Nadolig a llawer mwy! Mae'r Cyfeillion yn trefnu digwyddiadau sy'n galluogi disgyblion yr ysgol i gymdeithasu gyda'i gilydd. Rydym drwy eich cefnogaeth fel rhieni yn medru prynu offer addysgiadol i'r plant drwy'r flwyddyn e.e. llyfrau newydd i'r llyfrgell, adnoddau i'n hardal tu allan a lleihau costau tripiau addysgiadol. Hoffem weld aelodau newydd yn ymuno yn ein cyfarfodydd ac yn ein digwyddiadau cyffrous, felly os hoffech helpu yna plîs cysylltwch gydag unrhyw aelod o'r tîm. Rydym drwy eich cefnogaeth fel rhieni yn medru prynu offer addysgiadol i'r plant drwy'r flwyddyn e.e. llyfrau newydd i'r llyfrgell, adnoddau i'n hardal tu allan a lleihau costau tripiau addysgiadol. Hoffem weld aelodau newydd yn ymuno yn ein cyfarfodydd ac yn ein digwyddiadau cyffrous, felly os hoffech helpu yna plîs cysylltwch gydag unrhyw aelod o'r tîm.

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Cinmeirch

Llanrhaeadr,

Dinbych,

LL16 4NL

01745 890347

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

@BroCinmeirch

Ysgol Bro Cinmeirch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs